Groep 4

Leerkrachten    

Maandag t/m donderdag   

juf Annamarieke Dalmulder

   (momenteel afwezig)
  Juf Ester Schuttert    (tijdelijk vanaf 7 januari 2013)
Vrijdagmorgen juf Marlijn de Graaff-Schalekamp

 

Nieuws & Foto's

 

Groepsnieuwsbrief

 

Taal

Wij werken met de methode “Taaljournaal”.

Een taalblok bestaat uit twee weken.

Dag 1: Aanbieden woordenschat en taallessen maken met deze aangeboden woorden.

Dag 2: Keuze opdracht. De kinderen kiezen een opdracht die zij gaan doen deze dag.
            Alle opdrachten bereiken het zelfde doel, maar bereiken dit via verschillende wegen gebaseerd op verschillende leermanieren.

Dag 3: Taallessen uit het lesboek.

Dag 4: Keuze opdrachten (zie dag 2)

Dag 5: Afsluiting van de week. Op dag 5 van de tweede week krijgen de kinderen een toets. 

 

Woordenschat

Deze methode schenkt veel aandacht aan woordenschat. Voor het onderdeel woordenschat krijgen de kinderen zgn. woordpakketten aangeboden.
Belangrijk is dat de kinderen de betekenis van een woord kennen en deze in een context kunnen plaatsen. Een groot deel van de oefeningen in de les is hier ook op gericht. Er bestaat een basis-woordpakket (symbool:
c) dat de meeste kinderen aangeboden krijgen en daarnaast een woordpakket voor kinderen die wat meer moeite met taalbegrip hebben (symbool: o). De leerkracht bepaalt welk woordenschat pakket ieder kind aangeboden krijgt.

 

Woordpakketten Woordenschat Groep 4

Blok 1

Blok 13

Blok 25

Blok 2

Blok 14

Blok 26

Blok 3

Blok 15

Blok 27

Blok 4

Blok 16

Blok 28

Blok 5

Blok 17

Blok 29

Blok 6

Blok 18

Blok 30

Blok 7

Blok 19

Blok 31

Blok 8

Blok 20

Blok 32

Blok 9

Blok 21

Blok 33

Blok 10

Blok 22

Blok 34

Blok 11

Blok 23

Blok 35

Blok 12

Blok 24

Blok 36

 

 

Spelling

Een blok spelling bestaat uit 4 weken. In de eerste drie weken worden de woordpakketten aangeboden. Aan het eind van de derde week krijgen de kinderen een mixtoets. Aan de hand de toetsresultaten is er in week 4 tijd om op individueel niveau te remediëren. 

        

Woordpakketten Spelling Groep 4

Week 1

Week 11

Week 23

Week 2

Week 13

Week 25

Week 3

Week 14

Week 26

Week 5

Week 15

Week 27

Week 6

Week 17

Week 29

Week 7

Week 18

Week 30

Week 8

Week 19

Week 31

Week 9

Week 21

Week 33

Week 10

Week 22

Week 34

   

Week 35

 

NB de ontbrekende weeknummers betreffen een herhalingsweek waarin de voorgaande 3 woordpakketten worden herhaald.