De kleuters

dffb85b4355bbc774175011592b73127Ouders volgen ons op Parro

 

 

 

 

Welkom in de kleutergroepen !

In de kleutergroepen is het belangrijk dat kinderen zich eerst thuis gaan voelen. Ze krijgen de ruimte om te ontdekken hoe het allemaal gaat op school; wat zijn de afspraken en gewoontes. De leerkracht helpt daarbij, maar ook oudere kleuters kunnen daar al heel goed een maatje in zijn.

We werken met thema’s en in die thema’s verwerken de leerkrachten de leerdoelen voor de kinderen. Daarin is ook veel ruimte om zelf te ontdekken en kunnen kinderen ook een stukje eigen inbreng hebben. Dit zorgt voor enthousiasme en betrokkenheid, waardoor kinderen meer leren.

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling door te observeren. De leerkracht registreert dit en bespreekt dit met ouders. Zo kunnen we ook goed zien wat we elk kind als leerstof aanbieden. Kan het al wat meer aan bij de taalontwikkeling? Dan doen we dat. Nog wat langer oefenen bij de rekenontwikkeling, dan is daar ook de ruimte voor.

Naast de aangeboden leerdoelen is er ook ruimte voor eigen ontwikkeling en zelf ontdekken. We hebben in de klas verschillende hoeken, waar de kinderen zowel gericht als vrij kunnen spelen. Zo zijn daar: de verteltafel, de rekenhoek, de ontdekhoek, de schilderhoek, de themahoek, de taalhoek, de motoriekhoek.

Bewegen is ook heel belangrijk, dat helpt bij de ontwikkeling van de motoriek, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. We hebben tweemaal per dag bewegingsonderwijs op het programma staan. Dat kan buitenspelen zijn, maar ook minimaal één keer in de week een spelles in het speellokaal en een gymles in het speellokaal.

Kinderen moeten ook oefenen in het omgaan met elkaar en het samenwerken. Dit gebeurt in allerlei situaties in de klas of bij het spelen. Daarnaast oefenen we op speelse wijze met elementen uit de Rots en Watertraining voor jongere kinderen. Hierdoor leren we de kinderen weerbaar te zijn en voor zichzelf op te komen.

Ouders krijgen regelmatig de gelegenheid om mee te kijken in de klas. Dit kan bij de diverse inloopochtenden door het jaar heen, de thema-afsluitingen en het helpen bij activiteiten. Via Parro versturen we regelmatig foto’s, zodat ouders een beetje mee kunnen leven met wat er in de klas gedaan en geleerd wordt.