Middenbouw

Groep 3, 4 en 5 vormen samen de middenbouw van de school.

Veilig Leren Lezen
In groep 3 gaan we hard oefenen met het leren lezen. Dit doen we met de methode Veilig Leren Lezen. Thuis oefenen met hardop lezen helpt heel goed om er steeds beter in te worden. Op deze website vindt u handige oefenbladen per kern.

Rekenen – Wereld in Getallen
De verschillende cijfers en hun waarden hebben we in de kleutergroepen aangeleerd. Ook handige begrippen voor bij het rekenen kennen de kinderen inmiddels (eerste, laatste, grootste, kleinste, enz.) Nu gaan we leren hoe de getallenlijn tot 10 in elkaar zit, daarna tot 20.
We zorgen dat we alle getallen goed kunnen plaatsen en weten welk getal ervoor zit en erna. Ook kunnen we sprongen maken.
Daarna beginnen we met de sommen: erbij en eraf en later plus en min.

Schrijven – Pennenstreken
We leren de letters schrijven met de methode Pennenstreken. We leren aan elkaar te schrijven, door eerst de letters van het verbonden schrift los te leren. Daarna gaan we ze verbinden tot een woord.
We leren de kinderen hoe de lettervormen zijn en hoe je deze netjes tussen de lijnen schrijft. Ook oefenen we met de cijfers en hoe deze in een hokje geschreven worden.