Ouderhulp

Het is het belangrijk dat school en ouders goed met elkaar samenwerken en zeer regelmatig contact met elkaar hebben. Dit is in het belang van beide partijen, maar vooral in het belang van de kinderen.  De Jan Woudsmaschool beschikt dan ook over diverse geledingen waarin ouders vertegenwoordigd zijn.

Zoals op elke school moeten er heel veel dingen gedaan worden. De hulp van ouders is hierbij dan ook heel belangrijk. Deze hulp kan op verschillende manieren worden gegeven.

Als u meer wilt weten over deze activiteiten kunt u altijd bij ons of een ouderraadslid informatie hieromtrent inwinnen.
Anders dan voorgaande jaren zullen de ouders die zich opgeven voor bepaalde activiteiten meer betrokken worden bij de voorbereiding en uitvoering hiervan.