Overigen

Leerplicht

Voor informatie over leerplichtzaken kunt u terecht op de website www.amsterdam.nl/leerplicht 

 

Leerplicht Amsterdam Oost

Oranje-Vrijstraatplein 2

1093 NG Amsterdam

020 2534025 

 

Schoolbegeleidingsdienst Het ABC
(Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam)

Opvoeden is een hele kunst. Op school meedoen en meekomen soms ook. Heb je zorgen over je kind, bijvoorbeeld over hoe hij/ zij leest of zich gedraagt in de klas? Samen zorgen we ervoor dat kinderen weer goed in hun vel komen te zitten en meekomen op school. Op het gebied van dyslexie, rekenen en dyscalculie, (hoog)begaafdheid, opvoeding, schoolkeuze en ‘nieuw in Nederland zijn’ doen wij onderzoek en bieden wij tips, adviezen en behandeling.

 

Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
telefoon: 020 – 799 00 10
website: www.hetabc.nl

 

Praktijk voor Passend Onderwijs

De Praktijk voor Passend Onderwijs biedt orthopedagogische ondersteuning bij de vormgeving van passend onderwijs, de ontwikkeling van onderwijs passend bij de (on)mogelijkheden van het individuele kind/de jongere. Naast hulp in de klas biedt de Praktijk voor Passend Onderwijs ook ondersteuning bij de vormgeving van passend onderwijs op schoolniveau en bovenschoolniveau. En bieden wij ook hulp buiten de school. In de praktijk werken orthopedagogen, GZ-psychologen en een speltherapeut.

 

Middenstraat 31
1381 XA Weesp

website:  http://www.praktijk-voor-orthopedagogiek-en-passend-onderwijs.nl/

 

Integratieve Kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen in de leeftijdsfase vanaf ongeveer 4 jaar met als doel het kind te begeleiden bij het vinden van zijn of haar eigen oplossing.
Het kind weet zelf (vaak onbewust) wat zijn of haar probleem is en wat er nodig is om het aan te pakken.
Uitgangspunt daarbij is steeds dat het kind de klacht niet is, maar heeft. Als een kind of ouders er zelf niet uitkomen en niet weten hoe ze het moeten aanpakken, kan therapie vaak helpen. De praktijk biedt deze hulp.

 

Oudegracht 55
1381 CH Weesp

website: http://www.kindertherapie-oudertrainingen.nl/