Groep 3

Beste ouders op deze pagina leest u meer over het onderwijs in onze groep 3. U kunt hier ook diverse oudernieuwsbrieven bij de lesmethodes downloaden.

Rekenen

We werken met de methode Getal en Ruimte. We oefenen met één onderwerp per week. Van de kale som leren we steeds meer hoe we de som kunnen toepassen in een context.

In de oudernieuwsbrieven leest u per blok wat we daarin aan het leren zijn.

 

Lezen

In groep 3 maken we gebruik van de Kim-versie van Veilig Leren Lezen. Binnen deze methode wordt er aandacht besteed aan:
 - Technisch lezen en spellen,
 - begrijpend lezen,
 - woordenschat en verhaalbegrip,
 - mondelinge taalvaardigheid.

Er is differentiatie voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben of voor leerlingen die meer begeleiding of oefening nodig hebben.

Binnen de methode maken we gebruik van 'zoemend lezen'.