Groep 7

Verkeersexamen

Vanaf januari wordt er extra geoefend met verkeersregels. De kinderen krijgen hiervoor een apart lesboekje wat stap voor stap geleerd zal worden. Dit mondt uiteindelijk uit in het theoretisch verkeersexamen. De kinderen krijgen dit 'examen' op school en het wordt door een externe persoon afgenomen.

Als de theorie behaald is, en daar gaan we van uit met de 100% slagingen in de afgelopen jaren, gaan we op voor het praktijk examen.

Tijdens het praktisch verkeersexamen fietsen de kinderen en speciaal hiervoor gemaakte route in Weesp. Vooraf dient hun fiets aan alle eisen te voldoen.

Bij dit examen hebben we de hulp van ouders nodig, die langs de route staan om de kinderen te beoordelen op hun fietsvaardigheid.

 

Schooltuinen

Vanaf januari start groep 7 met 2 binnenlessen bij de schooltuinen. In april starten de buitenlessen op de tuin. We gaan hiervoor op de fiets naar de Adalbert Wagnertuinen aan de Provincialeweg (nabij de fietsersbrug over de Gaasp).
Elke keer vragen wij 2 hulpouders om mee te fietsen voor de begeleiding. De lessen op de tuin worden door de medewerkers van de tuinen gegeven.
Een goede fiets, een fietshelm en een veiligheidshesje zijn verplicht. De hesjes zijn van school te leen.

Voorlopig schooladvies

In juni krijgen de kinderen hun voorlopig schooladvies voor het VO. Dat geeft richting en we weten waar we dan onze aandacht in het werken in groep 8 op gaan richten.

In groep 7 is het al raadzaam om eens te oriënteren op het VO. Bezoek gerust in januari/februari de open dagen van scholen. Er is nog geen druk voor een keuze, u kijkt wat relaxter rond met uw kind.

Meer informatie is ook te vinden ophttps://www.devogids.nl/