Overblijven

Indien u uw kind in de middagpauze thuis niet kunt opvangen vanwege werk, kunt u gebruik maken van onze overblijf. De kosten hiervoor bedragen € 2,00 per keer.

 

Elke dag worden de overblijvers geregistreerd en u ontvangt bericht via juf José van Gijn over de betaling. We maken gebruik van een virtuele strippenkaart voor 20 keer overblijven. U maakt dan €40,00 over.

 

Op het moment dat uw kind na groep 8 de school verlaat, worden de niet-gebruikte overblijfbeurten teruggestort. U betaalt dus altijd precies voor wat u gebruikt.

 

Tijdens het overblijven houden ouders toezicht. Deze overblijfouders krijgen vooraf een training, leveren een verklaring omtrent het gedrag bij ons in en worden vervolgens als vrijwilliger betaald uit de inkomsten van het overblijven. Van de overblijfinkomsten worden daarnaast spelmaterialen voor het overblijven betaald en de salariskosten voor de overblijfcoördinator, juf José van Gijn. De school ontvangt een vergoeding voor het gebruik van de ruimtes en algemene materialen. Door stijging van deze kosten, kan de bijdrage voor het overblijven in de komende jaren verhoogd worden. Wilt u meehelpen bij het overblijven, meldt u zich dan aan bij juf José.

 

Contact over overblijven

José van Gijn
j.vangijn@janwoudsmaschool.nl
0294-450190 (ma, di, do, vr)

 

Informatie voor betalingen

Bankrekeningnummer: NL18 RABO 0153 2526 50
t.n.v. Spirit inz. Jan Woudsma Overblijf