Bredeschoolactiviteiten

Algemeen

In Amsterdam Zuidoost werken stadsdeel, schoolbesturen en basisscholen samen aan de ontwikkeling van brede scholen.
Een brede school is een samenwerking tussen een aantal basisscholen uit één buurt of wijk. Samen met andere organisaties en verenigingen uit Zuidoost organiseren de scholen een breed scala aan naschoolse activiteiten. In dit naschoolse aanbod kunnen kinderen ontdekken wat ze naast hun schoolse vaardigheden nog meer kunnen en willen.  Er zijn activiteiten te doen op het gebied van sport, kunst, media en science; de 4 talentgebieden.

 

De activiteiten vinden plaats in brede schooltijd, dat is op schooldagen (dus niet in vakanties of weekeinde maar wel zoveel mogelijk tijdens studiedagen), tussen 15.15 en 16.15.
De activiteiten vinden plaats op de eigen school, de andere (buur-)school en andere locaties in de vertrouwde omgeving van de kinderen. Zo krijgen alle kinderen die in Zuidoost naar school gaan de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

Bekijk de film over de Bredeschool Zuidoost:

 

Driemond

Vanaf januari 2011 werken de Jan Woudsmaschool en de Cornelis Jetsesschool samen in de Brede School Driemond als het gaat om de bredeschoolactiviteiten. Het stadsdeel Zuidoost stelt geld beschikbaar voor Bredeschoolactiviteiten.
De activiteiten zijn gratis maar niet vrijblijvend. Als uw kind zich opgeeft dan wordt er ook op hem of haar gerekend. We verwachten dat iedereen die zich opgeeft er alle lessen bij is. Als uw kind niet kan komen, dient u uw kind af te melden. Als uw kind afwezig is en wij weten niet waarom, dan wordt u gebeld.
Bij de organisatie van activiteiten zijn heel veel mensen betrokken. Het stadsdeel betaalt de activiteiten, de schoolbesturen zorgen voor ondersteuning van de scholen, de school stelt ruimtes en soms ook materialen beschikbaar, en gespecialiseerde docenten verzorgen de lessen. Iedere school heeft één of meer medewerkers die alles weten over de activiteiten, het programma en vragen daarover kunnen beantwoorden.
Als uw kind gebruik maakt van de Naschoolse opvang dan kunt u uw kind ook inschrijven voor activiteiten voor de dagen dat uw kind daar de middagen doorbrengt.

 

Aanmelden

Op de website www.bredeschoolzuidoost.nl kunt u alle informatie vinden betreffende de Brede School Zuidoost.
Op de website staan de activiteiten van de Brede School Driemond, waar en wanneer ze plaatsvinden, voor welke leeftijd de activiteit geschikt is en hoe er aangemeld kan worden. Er is door Brede School Driemond gekozen om te starten met 2 activiteiten (m.u.v. groep 1 en 2) per gecombineerde groep in een blok van 11 of 12 weken. De activiteiten zijn voor de groepen 1 tot en met 8.

 

U kunt uw kind via de website als volgt inschrijven voor een activiteit:
Klik op aanbod activiteiten, kies Driemond en klik vervolgens op de school van uw kind. U kunt uw kind aanmelden voor de activiteiten op de volgende manieren:

 

1.   via de website
Kijk op de site en zet de gewenste activiteiten op het verlanglijstje. Ga naar het inschrijfformulier en vul dat in. Print het uit en lever het ondertekend in bij de Brede Schoolcoördinator of de leerkracht.

 

2.   via de website online inschrijven
U kunt zich aanmelden en laten registreren en uw kind(eren) aanmelden. Als uw kinderen eenmaal zijn aangemeld kunt u voortaan rechtstreeks via “activiteiten” verlanglijstjes samenstellen en inschrijven.
Log in en ga naar activiteiten. Kies een of meer activiteiten en zet deze op het verlanglijstje. Ga naar inschrijfformulier. In de rechterkantlijn kunt u in een uitklapmenu voor het betreffende kind kiezen. Een schermpje verschijnt met gegevens van dit kind en de gekozen activiteiten. Controleer de gegevens en vul desgewenst aan. Is alles naar wens dan kiest u versturen. U kunt dan uitloggen of voor een volgend kind gaan inschrijven.

 

3. via een inschrijfformulier (op school aanwezig)
De Brede Schoolcoördinator plaatst de kinderen bij de activiteiten. Als uw kind geplaatst is voor een activiteit ontvangt u in de week voor de start van de activiteiten een bevestiging van plaatsing met de exacte data van de activiteit.

Het is de bedoeling dat u zelf, of in overleg met een andere ouder of NSO, uw kind naar de locatie van de activiteit brengt en daar ook weer ophaalt.
Tijdens de laatste les van de activiteit is er gelegenheid voor u om naar het talent van uw kind te komen kijken, u kunt dan tevens informatie over lidmaatschap krijgen.

Wij hopen uw kind te zien bij een activiteit !!!

 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Brede Schoolcoördinator van de Brede School Driemond:

 

José van Gijn           telefoonnummer: 0294-450190       (ma, di, do, vr)
j.vangijn@janwoudsmaschool.nl

 

NB dit betreft alleen vragen omtrent de naschoolse bredeschoolactiviteiten, voor overige vragen omtrent de school dient u zich te wenden tot de directies van beide scholen.