Missie en visie

De basis van onze missie wordt gevormd door de volgende kernwaarden:

 

Samenwerken, Veiligheid, Enthousiasme, Kwaliteit, (Zelf)respect, Verantwoordelijkheid

 

Onze missie is de ontwikkeling van kinderen centraal te stellen, zodat leerlingen:

  • hun cognitieve en sociale vaardigheden ontwikkelen;
  • hun creatieve en analytische (denk)vaardigheden ontwikkelen;
  • de kans krijgen hun talenten te ontdekken.

Het is hierbij onze ambitie om:

  • leerlingen centraal te stellen in ons handelen
  • verschillen te zien en daarop in te spelen
  • een educatief partnerschap te hebben met kinderen en ouders
  • respectvol samen te leven en samen te leren

In onze visie hebben we nader uitgewerkt wat we willen bereiken op grond van onze kernwaarden en missie en hoe we dat denken te doen. U leest dit in ons schoolplan, welke u hieronder kunt downloaden.