Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is de makkelijkste weg om naar de Hangout Meet met de leerkracht te gaan?
Ga naar de Classroom (via tegeltje), klik op schoolwerk, klik op Google Agenda. Zorg dat de agenda toegevoegd wordt.
Zoek dan de geplande afspraak op.

 

Ik zie de afspraak met de leerkracht niet?
Kijk of je in de agenda links het scherm in het lijstje agenda’s de naam van de groep tegenkomt. Zo niet, ga dan terug naar Classroom, klik op schoolwerk, klik op Google agenda en bevestig de vraag om de agenda toe te voegen.
Zie je wel een groepsnaam, maar geen afspraak, verwijder de agenda door op het kruisje achter de naam van de agenda te klikken. Volg daarna dezelfde stappen als hierboven beschreven vanuit de Classroom.

 

In de taal / woordenschatopdrachten staan a t/m d, hoe werkt dat ?
Je begint altijd met a, pas als je 75% van de opdracht gemaakt hebt, kun je naar de volgende.

 

Parro heeft kuren, soms blijven de tellers staan, berichten lijken niet goed te komen.
Dit klopt, door de enorme piek in het gebruik de afgelopen dagen, kon het systeem bij de makers het niet aan. Woensdag 18 maart jl. is er een update geplaatst, waardoor e.e.a. weer beter werkt. Soms blijven er haperingen doordat de schoolapp door heel Nederland intenser gebruikt wordt.

 

Ik kan mijn werk van Staal niet vinden?
Alle opdrachten staan in Gynzy. Ook die van de reken- en taalmethode.

 

Is het maken van het werk echt nodig, ook voor de kleuters ?
Jazeker ! Kinderen die niet bezig zijn met leren, ontwikkelen niet en de kans op terugval is dan erg groot. De kleuters krijgen wel andere ‘opdrachten’ omdat zij op een andere wijze leren. Volg daarom echt de aanwijzingen en tips van de leerkrachten op.