Ondersteuning

De gemeente Amsterdam biedt over verschillende manieren (financiële) ondersteuning voor ouders die minder draagkrachtig zijn.

Informatie hierover kunt u inwinnen bij de Ouder- en Kindadviseur of via onderstaande link