Groep 5

Welkom in groep 5! Om 08.20 uur mag je zelf de school inlopen richting jouw klas. Je start met het groeten van de juf en daarna kun je aan jouw tafel gaan zitten. Er is tijd om even te kletsen met je klasgenoten of de juf. Om 08.30 uur start de dag.

 

‘s Ochtends starten we de dag met Trefwoord. De juf leest een verhaal voor, we doen een spelletje of we houden een klassengesprek. 

Daarna ga je technisch lezen. Hiervoor wordt de methode Estafette gebruikt. We lezen samen een tekst, maar je werkt ook samen met een maatje uit een werkboek. Plezier in het lezen vinden wij belangrijk, vandaar dat we verschillende soorten teksten aanbieden. Denk aan het lezen in een boek, een strip maar ook bijvoorbeeld in een krant. 

Na het lezen is het tijd voor rekenen. Dit jaar staan de tafels en het klokkijken centraal. We oefenen veel in de vorm van spelletjes en liedjes.

 

Buitenspelen doe je met andere groepen. Tijdens het eten en drinken leest de juf voor of we kijken naar het jeugdjournaal. 

 

Na de pauze is het tijd voor spelling. Dit doen we elke dag. In groep 5 herhalen we categorie 1 t/m 12, maar leren we ook nieuwe categorieën (categorie 13 t/m 19). Je krijgt ook dagelijks een dictee met 6 woorden en een zin.
De taal thema's sluiten aan bij de spelling thema's. Je leert nieuwe woorden die je later ook juist kunt schrijven in het dictee. Bij taal wordt ook aandacht besteed aan het creatief schrijven. Je leert dus om mooie verhalen te schrijven.  

 

Begrijpend lezen staat ook nog steeds op het rooster. Hiervoor gebruiken we teksten van Nieuwsbegrip. Deze vind je vast leuk, want deze gaan over wat er momenteel speelt in de wereld. Het sluit dus aan op jouw belevingswereld. 

 

Nieuw in groep 5 is Engels als vak. Spelenderwijs ga je aan de slag met Engelse woorden. Je leert hoe je korte gesprekken voert in het Engels. Dit is handig als je bijvoorbeeld op vakantie in een restaurant zit of naar de weg wilt vragen. We gebruiken hiervoor de methode Take it Easy. 

 

De zaakvakken worden vaak in de middag gegeven: natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Tijdens de lessen natuur en aardrijkskunde leren de kinderen meer over de omgeving om hen heen. Ze ontdekken hoe de natuur werkt en gaan zelf op onderzoek uit.  Tijdens de lessen geschiedenis leer je hoe het vroeger ging, daardoor kun je beter begrijpen waarom we de dingen doen zoals we ze nu doen.
Uiteraard is er ook aandacht en tijd voor creatieve vakken zoals tekenen, knutselen en muziek. Elke vrijdag komt er een muziekmeester muziekles geven en elke donderdagochtend heb je gym van een gymjuf. 

 

Groep 5 is een fijn jaar!