Algemene informatie

Ontstaan
Sinds 1 oktober 1928 bestaat de Christelijke school in Driemond.
De Jan Woudsmaschool is in 1995 ontstaan uit een fusie van de Wouter Nagelschool uit Driemond en de dr.W.G.Harrensteinschool uit Weesp.
Sinds 1 augustus 2009 is de vestiging in Driemond weer geheel zelfstandig.
De school telt gemiddeld 150 leerlingen verdeeld over 7 groepen. Dit betekent dat we jaarlijks ook combinatiegroepen hebben.

 

Schoolbestuur
De Jan Woudsmaschool valt onder de het bestuur van de stichting Florente. Florente basisscholen kent twaalf scholen in de plaatsen Diemen, Driemond, Duivendrecht, Muiderberg en Weesp en is een samenwerkingsstichting in het geven van openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs.

De Florente basisscholen geven onderwijs op basis van de volgende kernwaarden:
Samen, respect, duurzaamheid, verantwoordelijkheid en veiligheid.
In het strategisch beleidsplan dat u op de website kunt vinden, lichten we deze kernwaarden toe. U vindt daar ook de missie en visie. Onze missie willen wij realiseren onder het motto:   “Bij Florente leren wij voor het leven.”
Meer informatie over de Florente basisscholen vindt u op www.florentebasisscholen.nl. Daar vindt u ook informatie over ons bestuur, het toezicht en de contactgegevens.

 

Onderwijs aan jonge kinderen
Kinderen komen op de basisschool als ze 4 jaar oud zijn geworden. Veel kinderen hebben in de jaren daarvoor al op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gezeten.
Wij hebben een nauwe samenwerking met Peuterspeelzaal ’t Ukkeltje uit Driemond als het gaat om Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
’t Ukkeltje verzorgt Voorschoolse educatie, hierbij is veel aandacht voor de taalontwikkeling van de kinderen. Wij zetten dit voort op onze school in groep 1 en 2 met de Vroegschoolse educatie. De gebruikte lesmethodes zijn hierbij ook op elkaar afgestemd. ’t Ukkeltje werkt met Puk en Ko en wij vervolgen met Ik en Ko.
Ook Kinderdagverblijf de Hobbithoeve uit Driemond werkt met een dergelijk programma genaamd Uk en Puk.
Met beide instanties hebben wij een goed contact.

 

Structureel Coöperatief Leren
Op onze school maken we gebruik van Structureel Coöperatief Leren. Een werkvorm waarbij kinderen actief samen leren. Het gaat hierbij vaak om korte oefeningen om lesstof verder in te oefenen en eigen te maken. Kinderen geven elkaar informatie, discussiëren of leggen elkaar iets uit. Hierbij zijn de kinderen afhankelijk van elkaar en is iedereen actief betrokken. Er zijn diverse werkvormen in tweetallen of kleine groepjes en we zetten dit in bij alle vakgebieden.

 

ICT
Geen enkele school kan meer zonder het gebruik van de computer. Lesmethodes stemmen hun materiaal hier ook meer en meer op af.


In onze groepen werken kinderen met laptops en/of chromebooks. Er wordt lesstof geoefend, informatie gezocht en er worden presentaties en werkstukken voorbereid. Wij hebben een Internetprotocol waarin wij beschrijven hoe we omgaan met Internet in de school.
In elke groep hangt een digitaal schoolbord. De leerkrachten kunnen hier uitleg op geven, maar ook aanvullende informatie laten zien. Ook klassikale oefeningen kunnen op interactieve wijze gedaan worden op het bord. Lesmethoden spelen ook in op het gebruik van het digibord en lesboeken zijn nu ook digitaal op het bord te bekijken, waardoor je de som net als in het boek kan tonen en hier uitleg bij kunt geven.


Veel mededelingen gaan bij ons via de E-mail en het digitale communicatiesysteem Parro.
Ook de website speelt een rol bij de informatievoorziening naar buiten toe. Wij streven ernaar deze altijd zo up-to-date mogelijk te houden. Daarnaast maken we ook gebruik van sociale media als Facebook en Twitter en delen we foto’s via Parro. Dit alles conform de AVG binnen de aangegeven privacyvoorkeuren van onze ouders.