Groep 7

Welkom in groep 7! Het jaar waarin je jouw voorlopig advies krijgt, maar ook het jaar waarin je naar de schooltuinen gaat.

 

08.20 uur mag je zelf de school inlopen richting jouw klas. Je begroet de juf bij de deur en daarna ga je aan jouw tafel zitten. Er is tijd om even te kletsen met je klasgenoten of de juf. Soms staat er een startopdracht op het bord. Om 08.30 uur start de dag.

 

We beginnen met het doornemen van het dagprogramma. De doelen staan bij elk vak geschreven op het whiteboard. Je kunt zo precies zien wat de planning van de dag is.  

‘s Ochtends starten we de dag met Trefwoord. De juf leest een verhaal voor, we doen een spelletje of we houden een klassengesprek. We maken een kort praatje met elkaar over de dingen die gebeurd zijn of wat er speelt in de wereld. 

 

Daarna ga je technisch lezen. Hiervoor wordt de methode Estafette gebruikt. We lezen samen hardop, maar je werkt ook met een maatje uit een werkboek. Plezier in het lezen vinden wij belangrijk, vandaar dat we verschillende soorten teksten aanbieden. Denk aan het lezen in een boek, een strip maar ook bijvoorbeeld in een krant. 

Na het lezen is het tijd voor rekenen. Dit jaar ga je rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhouden en oppervlakten, schalen lezen, rekenen met snelheden en geldkoersen. En dat met steeds grotere getallen (tot een miljoen!).

De juf geeft een korte instructie waarna je zelfstandig aan de slag kan met de verwerking in jouw werkboek. Ieder kind werkt op zijn of haar eigen niveau. De juf geeft verlengde instructie aan de kinderen die dat nodig hebben. 

 

Om 10.30 uur gaan we lekker eten en drinken, daarna gaan we om 10.45 uur naar buiten. Doe je mee met voetbal of trefbal? Of ga je op ontdekking in de schooltuin?

 

Na de pauze gaan we verder met spelling. We oefenen met bekende en nieuwe categorieën en maken dagelijks een oefendictee. Dit dictee bestaat uit 3 woorden en 3 zinnen. Aan het eind van groep 7 ken je alle spellingcategorieën. In groep 6 heb je al kennis gemaakt met de werkwoordspelling. In groep 7 krijg je de gehele werkwoordspelling. Dat is voor veel kinderen toch wel lastig. Maar als je het werkwoordschema secuur volgt, dan lukt 't wel!

 

We werken in thema's met taal. Je krijgt woorden van de week aangeboden om jouw woordenschat uit te breiden. Hiervoor krijg je ook oefeningen in het werkboek. Aan het eind van elk thema maak je een verslag, werkstuk, presentatie of andere creatieve opdracht. Er komen veel coöperatieve werkvormen aan bod, dit wil zeggen dat je vaak opdrachten doet in twee- drie of viertallen.

 

Bij begrijpend lezen gebruiken we teksten van Nieuwsbegrip. Deze vind je vast leuk, want deze gaan over wat er momenteel speelt in de wereld. Het sluit dus aan op jouw belevingswereld. We leren deze teksten begrijpen met behulp van de volgende leesstrategieën:  voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en verbanden leggen.

 

We vinden het heerlijk om hard te werken, maar ‘s middags vinden we een beetje ontspanning ook fijn. In de middag hebben we vaak andere vakken zoals verkeer, muziek of wereldoriëntatie. Uiteraard is er ook aandacht en tijd voor de creatieve vakken zoals tekenen en handenarbeid.

 

Dit jaar doe je het verkeersexamen. Eerst schriftelijk in de klas, later in het jaar volgt het fietsexamen in Weesp. 

De schooltuinen zijn een een ander hoogtepunt in groep 7. Je gaat met de klas op de fiets naar de Wagnerschooltuin. Je leert daar meer over verschillende gewassen en je mag ze ook zelf verbouwen in jouw schooltuin. Bij sommige lessen ga je koken met jouw gewassen.

 

Aan het eind van het schooljaar krijg je jouw voorlopig advies. Dit advies is gebaseerd op jouw toetsgegevens, inzet en werkhouding. Dit advies geeft je een richting naar welke scholen je kunt gaan kijken. Het definitieve advies volgt in groep 8.