Bredeschoolactiviteiten

Onze school organiseert bredeschoolactiviteiten. Een naschools aanbod waarin kinderen kunnen ontdekken wat ze naast hun schoolse vaardigheden nog meer kunnen en willen.  Er zijn activiteiten te doen op het gebied van sport, kunst, media en science; de 4 talentgebieden.

De activiteiten vinden plaats na schooltijd 14.30 en 15.30 uur. In een schooljaar worden 3 blokken met activiteiten georganiseerd voor groep 1 t/m 8.

 

De activiteiten zijn gratis maar niet vrijblijvend. Als uw kind zich opgeeft dan wordt er ook op hem of haar gerekend. 
Als uw kind gebruik maakt van de Naschoolse opvang dan kunt u uw kind ook inschrijven voor activiteiten voor de dagen dat uw kind daar de middagen doorbrengt.

 

Op de website www.bredeschoolzuidoost.nl kunt u alle informatie vinden betreffende de Brede School Zuidoost.
 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze schoolcoördinator:

 

José van Gijn           telefoonnummer: 0294-450190       (ma, di, do, vr)
j.vangijn@janwoudsmaschool.nl