Ondersteuning

De gemeente Amsterdam biedt over verschillende manieren (financiële) ondersteuning voor ouders die minder draagkrachtig zijn.

Informatie hierover kunt u inwinnen bij de Ouder- en Kindadviseur of via deze link: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/