Leerlingzorg in de school

Intern Begeleider
  • Renate Bremmer  (groep 1 t/m 8)

De Intern begeleider coördineert samen met de directeur de leerlingzorg in de school. Zij voert o.a. gesprekken met leerkrachten, onderhoudt contacten met externe zorgpartners en brengt de leerlingresultaten in beeld. Maar ook adviseert ze de leerkrachten over de aanpak van zorgleerlingen, regelt indien mogelijk onderzoeken en begeleidt ouders daarbij.

 

De IB-er is bereikbaar op maandag en dinsdag en te bereiken per telefoon of mail: ib@janwoudsmaschool.nl 

 

Remedial Teacher

  • Annette Rensenbrink     
  • Helen Brix

De remedial teacher geeft kinderen gedurende 6 weken kortstondige hulp om een leerprobleem aan te pakken waardoor het kind in zijn of haar leerproces is vastgelopen. Vaak gaat het om een stukje extra oefening of uitleg, waarna het kind weer in staat is zelf de leerstof verder eigen te maken in de klas. Vanwege de beperkte tijd, kan niet elk kind zomaar aanspraak maken op de hulp. Dit gaat in overleg tussen leerkracht een remedial teacher.

Overige zorgpartners

In onze school werken we ook samen met de volgende zorgverleners die ook onder schooltijd op school zorg bieden:

  • Ouder- en Kindadviseur
  • Fysiotherapeut
  • Logopedist