Groep 6

Je zit in groep 6, een super leuk jaar! Om 08.20 uur mag je zelf de school inlopen richting jouw klas. Je start met het groeten van de juf en daarna kun je aan jouw tafel gaan zitten. Er is tijd om even te kletsen met je klasgenoten of de juf. Om 08.30 uur start de dag.

 

We starten met het doornemen van het dagprogramma. De doelen staan bij elk vak geschreven op het whiteboard. 

‘s Ochtends starten we de dag met Trefwoord. De juf leest een verhaal voor, we doen een spelletje of we houden een klassengesprek. We maken een kort praatje met elkaar over de dingen die gebeurd zijn. 

Daarna ga je technisch lezen. Hiervoor wordt de methode Estafette gebruikt. We lezen samen een tekst, maar je werkt ook samen met een maatje uit een werkboek. Plezier in het lezen vinden wij belangrijk, vandaar dat we verschillende soorten teksten aanbieden. Denk aan het lezen in een boek, een strip maar ook bijvoorbeeld in een krant. 

Na het lezen is het tijd voor rekenen. Dit jaar maak je kennis met onder andere met breuken. We oefenen veel in de vorm van spelletjes. De juf geeft een korte instructie waarna je zelfstandig aan de slag kan met de verwerking in jouw werkboek. De juf geeft verlengde instructie aan de kinderen die dat nodig hebben. 

 

Om 10.15u gaan we lekker eten en drinken, daarna gaan we om 10.30 uur naar buiten. Op het plein is een hoop te doen. Je kunt er klimmen, voetballen, trefballen, schommelen en op ontdekking gaan.

 

Na de pauze gaan we verder met spelling. We oefenen met bekende en nieuwe categorieën en maken elke dag een oefendictee. In groep 6 komt naast het schrijven van woorden en de grammatica ook de werkwoordspelling aan bod. We leren  in de tegenwoordige tijd wat de stam is, wanneer is het stam + t en in de verleden tijd oefenen we met klankveranderende werkwoorden. Ook leer je woorden in de voltooide tijd te zetten.

 

We werken in thema's met taal. Je krijgt woorden van de week aangeboden om jouw woordenschat uit te breiden. Hiervoor krijg je ook oefeningen in het werkboek. Aan het eind van elk thema maak je een verslag, werkstuk, presentatie of andere creatieve opdracht. Er komen veel coöperatieve werkvormen aan bod, dit wil zeggen dat je vaak opdrachten doet in twee- drie of viertallen.

 

Begrijpend lezen staat ook nog steeds op het rooster. Hiervoor gebruiken we teksten van Nieuwsbegrip. Deze vind je vast leuk, want deze gaan over wat er momenteel speelt in de wereld. Het sluit dus aan op jouw belevingswereld. 

 

Dit jaar krijgen de kinderen voor het eerst topografie. We starten met de kaart van Nederland. Je leert de provincies en de hoofdsteden, maar ook andere plaatsen en rivieren. Ook bij natuur, geschiedenis, verkeer en aardrijkskunde leer je een hoop nieuwe dingen. Uiteraard is er ook aandacht en tijd voor creatieve vakken zoals tekenen, knutselen en muziek. Elke vrijdag komt er een muziekmeester muziekles geven en elke donderdagochtend heb je gym van een gymjuf. 

In groep 6 krijg je ook voor het eerst huiswerk.