Inschrijven

Wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat of wisselt van school, moet u uw kind inschrijven op de basisschool.

 

 

U kunt eerst een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding (0294-450190). Daarna levert u het aanmeldingsformulier van de gemeente met het inschrijfformulier van onze school bij ons in en regelen wij verder de administratieve afhandeling.

 

Downloads

 

Informatie

 

Overstap van een andere basisschool
Wanneer u een overstap van een andere basisschool overweegt, dan gelden daarbij een aantal afspraken:

 • Wanneer u naar Driemond verhuist en uw kind heeft geen specifieke onderwijsbehoefte (extra hulp, bijzondere zorg die wij niet zouden kunnen bieden), dan garanderen wij een plek.
 • Woont u buiten Driemond en u wilt een overstap maken, dan hangt de mogelijkheid hiertoe af van een aantal zaken:
  – is er plek in de desbetreffende groep ?
  – wat is de onderwijsbehoefte van uw kind ?
  De afspraak is dat wij eerst contact opnemen met de huidige basisschool en daar navraag doen (o.a. toetsgegevens en handelingsplannen opvragen).
  Pas daarna gaan wij over tot het besluit om uw kind wel of niet aan te nemen op onze school. Indien u hierin geen toestemming geeft, kunnen wij helaas geen plek aanbieden.
  Zijn er geen bijzonderheden en hebben wij een plek, dan is uw kind welkom. Een overstap wordt dan bij in principe met de zomervakantie gemaakt.

 

Informatie m.b.t. het Stedelijk toelatingsbeleid

Uw kind woont in Amsterdam
 1. Rond de 3e verjaardag, ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief met uitleg en een aanmeldformulier voor het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt. U kunt vanaf ca. de 2-2,5 jarige leeftijd al contact met ons opnemen voor een informatiefgesprek en een rondleiding.
 2. U vult het aanmeldformulier in en kunt naast de school van uw eerste keuze, nog enkele andere scholen opgeven. Dit heeft te maken met loting op sommige scholen. Dit geldt niet voor onze school, wij hebben plaatsingsgarantie.
 3. Bij het gesprek op onze school krijgt u ook ons inschrijfformulier. Indien u kiest voor onze school, levert u dan het aanmeldformulier (van de gemeente) en het inschrijfformulier (van de school) tegelijk bij ons in.
 4. De school verwerkt de inschrijving in de administratie en geeft u daarvan een bericht. Wij nemen ook contact met u op over de wendagen. Dit gebeurt ca. 2-3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt. Hij/zij mag dan 2 dagdelen vooraf komen wennen.
Uw kind woont buiten Amsterdam
 • U ontvangt geen aanmeldformulier van de gemeente, maar kunt contact met ons opnemen voor een informatief gesprek en een rondleiding als uw kind 2 á 2,5 jaar is.
 • Bij het gesprek op onze school krijgt u ook ons inschrijfformulier. Indien u kiest voor onze school, levert u dan formulier bij ons in.
 • De school verwerkt de inschrijving in de administratie en geeft u daarvan een bericht. Wij nemen ook contact met u op over de wendagen. Dit gebeurt ca. 2-3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt. Hij/zij mag dan 2 dagdelen vooraf komen wennen in de toekomstige klas.

U kunt voor informatie of een afspraak bellen met 0294-450190.