Voorschool

Onze school werkt samen met voorschool ’t Ukkeltje in Driemond.
De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2 tot 4 jaar spelenderwijs vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool.
De werkwijze van de voorschool sluit aan op de werkwijze in groep 1 en 2 van de basisschool. We gebruiken daarbij dezelfde methodes, zodat kinderen een grotere kans hebben om de school met succes te doorlopen.

Kinderen die op 't Ukkeltje hebben gezeten, hebben een plaatsingsgarantie op onze school.

 

Aanmelden
U kunt uw kind inschrijven vanaf de geboorte.

 

’t Ukkeltje
Lentestraat 34
1109 AT Driemond