Oudercommissie

De oudercommissie (OC) vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school en vervult een voortrekkersrol bij het organiseren van activiteiten.
De OC stelt zich ten doel om in samenwerking met het team de kinderen een zo plezierig mogelijke schooltijd te bieden door het organiseren van deze extra activiteiten.
Daarnaast streeft de OC ernaar het contact tussen ouders en school te bevorderen om de actieve ondersteuning van ouders aan en het meedenken over deze activiteiten te vergroten.  Zonder assistentie van ouders zijn extra activiteiten moeilijk te realiseren.
De OC int en beheert ook de vrijwillige ouderbijdrage. Op deze pagina leest u ook de verantwoording hiervan.

 

De tijdsbesteding zit in de overleggen rond een activiteiten. Nieuwe media als Whatsapp is daarbij ook vaak een handig hulpmiddel voor snel contact tussen leerkrachten en oudercommissieleden.

 

Wilt u bij een bepaalde activiteit assisteren, dan kunt u zich opgeven n.a.v. de oproepen die voor de diverse activiteiten worden gemaild of met een oudercommissielid contact opnemen. In de kalender kunt u de data van de activiteiten terugvinden. Groot voordeel van het in een vroegtijdig stadium opgeven, is dat u meer bij de invulling van de activiteiten kan worden betrokken.