Overigen

Leerplicht

Voor informatie over leerplichtzaken kunt u terecht op de website www.amsterdam.nl/leerplicht 

Telefoonnummer:  020 2518010

 

Schoolbegeleidingsdienst Het ABC
(Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam)

Opvoeden is een hele kunst. Op school meedoen en meekomen soms ook. Heb je zorgen over je kind, bijvoorbeeld over hoe hij/ zij leest of zich gedraagt in de klas? Samen zorgen we ervoor dat kinderen weer goed in hun vel komen te zitten en meekomen op school. Op het gebied van dyslexie, rekenen en dyscalculie, (hoog)begaafdheid, opvoeding, schoolkeuze en ‘nieuw in Nederland zijn’ doen wij onderzoek en bieden wij tips, adviezen en behandeling.

 

Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
telefoon: 020 – 799 00 10
website: www.hetabc.nl