Passend Onderwijs

In het schoolondersteuningsprofiel hebben wij beschreven waar onze mogelijkheden en grenzen liggen aangaande de zorg aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
Wij zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam Diemen en kunnen hier ook advies en informatie inwinnen.

 

Informatie

 

Websites