Klachtenregeling

Vertrouwenspersoon

Wij vinden het belangrijk dat u met uw vragen, opmerkingen, zorgen of klachten naar school komt en deze bespreekt met ons. Alleen zo kunnen we weten wat u ervaart. Meestal kunnen we dan in goed overleg eventuele problemen oplossen. Of we kunnen u uitleggen waarom we op een bepaalde manier handelen.
Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u terecht bij de directeur. Als er geen oplossing gevonden kan worden, dan biedt de Vertrouwenspersoon een luisterend oor bij klachten en geeft advies en ondersteuning.
Zij gaat met u na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een officiële klacht of dat door bemiddeling alsnog een oplossing kan worden bereikt. Ze begeleidt u eventueel bij een verdere procedure en indien nodig verwijst hij naar ondersteunende instanties. Een vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij te weten komt.

 

Voor onze school is de vertrouwenspersoon:

Annette Rensenbrink - a.rensenbrink@janwoudsmaschool.nl 

Klachtenregeling

Wanneer u als ouder een kritisch geluid wilt laten horen, vragen wij u dit op de school met de direct betrokkenen op te nemen. Uw eerste aanspreekpunt is daarbij de leerkracht van uw kind. Mocht u een en ander daarna met de directeur van de school willen bespreken dan kunt u een afspraak met hem of haar maken. Het dagelijks bestuur heeft zo nodig een luisterend oor voor uw kritisch geluid. Het dagelijks bestuur overlegt altijd met school hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn.

 

Wanneer u als ouder een klacht heeft en u komt er met de school en de stichting niet uit, dan zijn er drie manieren om uw klacht kenbaar te maken, afhankelijk van de aard van de klacht:

  1. Interne contactpersoon op de school (voor eerste opvang en advies aan leerlingen en ouders);
  2. Externe vertrouwenspersoon (voor klachten over ongewenst gedrag);
  3. Externe klachtencommissie (voor klachten van ernstiger aard).

 

Interne vertrouwenspersoon van de school

De naam van de interne contactpersoon staat vermeld in de schoolgids van iedere Florente school.

 

Externe vertrouwenspersoon

Contactgegevens

    Ingrid Middelkoop

    Bereikbaar via ingrid@deconflictexpert.nl 

    Tel. 06-14808633  (ma. t/m vr. tijdens kantoortijden)

  

  

Externe klachtencommissie

Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs

Contact
T: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E:  info@gcbo.nl

W: www.gcbo.nl 

 

Postadres
Postbus 394
3440 AJ Woerden